Sponsland

klik in de kaart en beweeg door het gebied
×
Hereweg

Woudpark

2/9

Hereweg
De Hereweg ligt op de Hondsrug, een langwerpige zandrug tussen de rivieren Aa en Hunze. Het is de oudste route naar Groningen, hij verbindt de stad met het meest weelderige stuk woonmilieu en natuur van de regio. Dankzij de verbouwing van de zuidelijke ringweg wint de Hereweg aan kwaliteit. Zijn potentieel om verkeer als statige as de stad in te leiden, groeit.

Hoewel het noordelijke deel van de Hondsrug overwegend groen is, zijn de meeste verblijfsplekken bedekt met baksteen, asfalt en beton. De Hereweg wordt gedomineerd door verkeer, terwijl het Harense Raadhuisplein en het Helperplein versteende hitte-eilanden zijn. Kunnen we de ruimte voor de auto verminderen en het weelderige groene karakter te herstellen, en zo de toenemende droogte en hitte de baas blijven? En kunnen we nieuwe relaties aangaan met natuur en landschap om zo de zuidelijke as van Groningen te versterken?
Ontwikkeling van de Hondsrug
Ontwikkeling van de Hondsrug
Woudpark
Een levende bodem is een basiselement voor stedelijke en landschappelijke veerkracht. De Hondsrug is als Terra Alta van het Noorden een opmerkelijk geologisch fenomeen uit de ijstijd. Door herbeplanting zal het gebied beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Hier kan een nieuw, door bomen geregenereerd stedelijk landschap gevisualiseerd worden. Oude kaarten tonen dat de Hondsrug dichtbebost was, met verschillende typen bebossing. Met het vergroten van de boomdichtheid grijpen we terug op de geschiedenis.

In de naam Groningen zit het woord ‘groen’. Dit is precies het beeld dat versterkt gaat worden rond de Hereweg, het uiteinde van de oorspronkelijk groene Hondsrug. In het Woudpark komt het lineaire, landschappelijke beeld tot uiting. De aanplant op de kam wordt een lange corridor: een langgerekt bos met een vruchtbare bruine laag eronder. Het park kan richting het jaar 2100 geleidelijk uitgroeien tot een bosrijk agrosysteem.

De heuvelachtige Hondsrug wordt gekarakteriseerd door stroken bos. Hier zijn paden ontstaan die multifunctionele open plekken afbakenen, geschikt voor nieuw ecologisch en economisch gebruik. Het overdekken van de zuidelijke ringweg is een ideale stimulans om land- en bosbouw te combineren: een ‘coulisselandschap-permacultuur’ verbindt de bewoners met het bosbeheer van de toekomst. In de stedelijke centra worden in het Woudpark ‘biodiverse knooppunten’ opgenomen met een levendige bodem, net als in natuurlijke bossen. Met deze knooppunten krijgt de Hondsrug een nieuwe structuur met verschillende groene tentakels. In Haren mondt dit uit in een groen bladerdak op het plein, ruimte biedend aan een soortenrijkdom die doet denken aan het oorspronkelijke bos op deze plek.
lees verder
inklappen
Een bosrijk verleden
Ontwikkeling van de Hondsrug
Ver verleden: hout, zand en stenen
Ver verleden: hout, zand en stenen
17e - 20e eeuw: ontwatering en landbouw
17e - 20e eeuw: ontwatering en landbouw
Horizon 2100: een groene rug
Horizon 2100: een groene rug
Hereweg/Rijksstraatweg als groene verbinding
Hereweg/Rijksstraatweg als groene verbinding
Transformatie van sleutelplekken
Hereweg 2030
Hereweg 2030
Van straat naar groene rug
Ring Zuid 2050
Ring Zuid 2050
Van snelweginfrastructuur naar gecultiveerde stroken in het bos
Haren 2030
Haren 2030
Van mineraal plein naar parkplein: het boomkronendak
Zicht op Raadhuisplein
Zicht op Raadhuisplein
Zicht op Hereweg
Zicht op Hereweg
Woudpark Hondsrug
Woudpark Hondsrug
Zicht van Haren naar Groningen
Zicht van Haren naar Groningen
Terra Alta van het Noorden
Terra Alta van het Noorden
Maquette van Agence TER
Park
Park
Park
Park
Haren
Haren
Hereweg
Hereweg
500948889

Over het ontwerpbureau
Agence TER
Agence TER is opgericht in 1986 door Henri Bava, Michel Hössler en Olivier Philippe. Gedurende drie decennia hebben deze landschapsarchitecten een eigen stijl en internationale werkwijze ontwikkeld. De naam van het bureau verwijst naar de drie oprichters (ter in latijn) en hun passie om te werken vanuit de ondergrond, de bodem (terre in het Frans) en hun zorg en betrokkenheid voor de Aarde (La Terre in het Frans).

Het bureau, opgericht in Parijs, ontwikkelde zich snel buiten Frankrijk. Michel Hössler leidde vijftien jaar lang een kantoor in Frans-Guyana en was betrokken bij de stedelijke planning van het eiland Cayenne, waarbij hij stedenbouw benaderde vanuit het landschap. Henri Bava richtte een regiokantoor op in Karlsruhe in Duitsland en leidde daar 6 jaar lang allerlei projecten, zoals grote transnationale ontwikkelingen en de herontwikkeling van industriële gebieden. Olivier Philippe begeleidde vanuit Frankrijk grote stedelijke projecten, waaronder de realisatie van openbare stedelijke ruimtes en veel van de grote hedendaagse parken. Vandaag de dag wordt er vanuit Parijs gewerkt aan uiteenlopende projecten in Frankrijk. Drie internationale kantoren in Barcelona, Shanghai en Los Angeles bedienen de buitenlandse markt.